Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
LUK STUDIO Pracownia Projektowa - Architektura

LUK STUDIO Pracownia Projektowa - Architektura

Poleć nas innym
PROGRAM - RZETELNI W BIZNESIE - EDYCJA 2012
(2012-02-20)
    PROGRAM „RZETELNI W BIZNESIE”
EDYCJA 2012

Program „RZETELNI W BIZNESIE” to przedsięwzięcie, które ma na celu promocję czterech kluczowych obszarów: przedsiębiorczości, samorządów, medycyny oraz instytucji. Jego Uczestnicy mogą ubiegać się o Certyfikat na poziomie regionalnym, ogólnopolski bądź europejskim. Certyfikaty te w zależności od prowadzonej działalności zostały podzielone na następujące obszary:

„Rzetelni w Biznesie” – o Certyfikat ten ubiegać się mogą firmy działające w Polsce, a także firmy mające w Polsce swoje oddziały lub przedstawicielstwa,

„Rzetelni dla Biznesu”
– Certyfikat przyznawany samorządom,

„Rzetelni w ochronie zdrowa”
– uhonorowane tym Certyfikatem będą zakłady opieki zdrowotnej oraz firmy związane z branżą medyczną

„Rzetelna Instytucja”
– Certyfikat przyznawany instytucjom oraz jednostkom, które w swoim działaniu mają istotny wpływ na rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny otoczenia, w którym funkcjonują.

RZwB.png


Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że wyróżnienia i konkursy nawet te najbardziej prestiżowe nie rozwiążą problemów, z jakimi, na co dzień borykają się polscy przedsiębiorcy. Jednak nagrody przyznane na podstawie obiektywnych kryteriów
i zdobyte w sposób transparentny, według uznanych reguł i zasad mają być odzwierciedleniem jakości produktu, usługi i określać wysoki poziom zarządzania przedsiębiorstwem. Pozwalają one rzetelnym i uczciwym firmom poddać swoje dokonania w biznesie kontroli i ocenie pokazując w ten sposób innym przedsiębiorcom, że są partnerem godnym zaufania.

Uczestnicy Programu „Rzetelni w Biznesie” to podmioty, o których można powiedzieć, iż są partnerem godnym zaufania, partnerem, który w sposób profesjonalny i rzetelny wywiązuje się ze swoich zobowiązań nie tylko względem swoich klientów, kontrahentów, ale także względem swoich pracowników. Są to także podmioty, które świadome praw, jakimi rządzi się otoczenie, w którym funkcjonują, podejmują działania na rzecz konkurencyjności na rynku przy pełnym poszanowaniu  i respektowaniu zasad etycznych. Ważnym czynnikiem ich działalności jest oferowanie produktów czy świadczenie usług na wysokim poziomie, dlatego też kładą nacisk na rozwój poprzez inwestycje o charakterze innowacyjnym, jak również inwestycje w kadry. Wiedzą też doskonale, jak pozyskiwać i wykorzystywać środki z Unii Europejskiej, co przekłada się na efektywne zarządzanie i nie zapominają również o środowisku naturalnym. Dlatego tak ważne jest, aby pokazywać, a przede wszystkim doceniać działania tych, którzy pokonując bariery – osiągają sukces w swoim regionie, Polsce czy na arenie międzynarodowej.

Wszystkich zainteresowanych, którzy chcą podjąć wyzwanie i dołączyć do „Rzetelnych w Biznesie” – zapraszam na stronę  www.rzetelni.eu

Kontakt: biuro Konkursu tel. +48 22 609 18 10 lub sekretariat@rzetelni.eu

Zapraszamy do udziału !!!


architekci_rgb1.png

Partonem medialnym Programu
„Rzetelni w Biznesie”