Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
LUK STUDIO Pracownia Projektowa - Architektura

LUK STUDIO Pracownia Projektowa - Architektura

Poleć nas innym
Jak zapewnić bezpieczeństwo przeciwpożarowe w hotelach?
(2016-02-04)

Hotele, pensjonaty i motele to miejsca, które muszą być projektowane w taki sposób, aby zapewnić przebywającym w nich osobom bezpieczeństwo, w tym również przeciwpożarowe. W jaki sposób należy o to zadbać?

AWEX.jpg

Dlaczego odpowiednie instalacje są tak ważne?
Różnego rodzaju hotele to miejsca, gdzie wbrew pozorom nietrudno o pożar. Niedopałek wrzucony do śmietnika, czy zwarcie w instalacji elektrycznej mogą przyczynić się do groźnej sytuacji. Ponieważ do aranżacji wnętrz w tego typu budynkach bardzo często wykorzystuje się wykładziny dywanowe, czy zasłony mające nadać pokojom przytulnego charakteru, trudno ugasić w nich pożar. Dlatego tak ważne jest, aby podczas planowania wystroju wybierać materiały, które w miarę możliwości zapobiegać będą rozprzestrzenianiu się ognia. Oczywiście takie działanie jest niewystarczające, aby zapewnić gościom i pracownikom pełne bezpieczeństwo. Konieczne jest również zamontowanie instalacji zabezpieczająco-sygnalizacyjnej, a także oświetlenia awaryjnego, które mogą w znacznym stopniu usprawnić akcję ewakuacyjną.

Alarmy sygnalizujące niebezpieczeństwo
Stosowane w hotelach instalacje zabezpieczająco-sygnalizacyjne można podzielić na wykrywające zagrożenie lub pożar, sygnalizacyjno-alarmowe, oraz te współdziałające podczas alarmu i gaszenia pożaru. Każdy z tego typu obiektów użyteczności publicznej musi mieć wyznaczone rejony zagrożenia pożarowego wraz z określonym dozorem. Ponieważ hotele różnią się pod względem stanu technicznego, wielkości, czy stopnia zagrożenia pożarem, planowanie zabezpieczenia pożarowego powinno być przeprowadzane indywidualnie dla każdego obiektu z uwzględnieniem wymienionych wyżej uwarunkowań. Warto również wiedzieć, że zgodnie z prawem, hotele o określonej wielkości, a dokładnie – z liczbą miejsc przekraczającą 50 – muszą być wyposażone w system sygnalizacji pożaru obejmujący cały obiekt, który dodatkowo połączony będzie z komendą lub jednostką Państwowej Straży Pożarnej. Podstawowym zadaniem takiego systemu jest wykrycie pożaru w jego początkowej fazie, a także zaalarmowanie obsługi, aby szybko podjąć akcję gaśniczą. Do urządzeń sygnalizacyjnych należą czujki temperatury, dymu, płomieni, a także gazu.

Oświetlenie awaryjne
O tym, czy akcja ewakuacyjna jest skuteczna, często decyduje odpowiednie oświetlenie awaryjne. Montuje się je głównie po to, aby osoby opuszczające obiekt wiedziały, w którą stronę się kierować, aby dotrzeć do wyjścia kiedy zabraknie zasilania. Ponadto służy ono zapobieganiu panice – nagle zapadająca ciemność połączona z poczuciem zagrożenia bardzo często przyczynia się do niekontrolowanej ucieczki, która nierzadko powoduje kolejne ofiary. Oświetlenie awaryjne pozwala również zlokalizować sprzęt przeciwpożarowy na terenie budynku, co ułatwia akcję gaśniczą. Jest ono wymagane we wszelkich budynkach użyteczności publicznej, ale zarządcy mogą wybierać wśród wielu wzorów opraw kierunkowych, które dostosowują do aranżacji wnętrza. Z tego względu coraz większą popularność zdobywają oprawy LED, jak np. lampy ewakuacyjne firmy Awex, gdyż są one mniejsze, a tym samym bardziej estetyczne, a to niewątpliwie jest ważne w takich obiektach jak hotele.