Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
LUK STUDIO Pracownia Projektowa - Architektura

LUK STUDIO Pracownia Projektowa - Architektura

Poleć nas innym
Szkolenia BHP dla pracowników- najważniejsze informacje 
(2018-10-11)
pexels-photo-1329061.jpg

Szkolenia BHP dla pracowników to obowiązek każdego pracodawcy, który nakłada na niego Kodeks Pracy. Nie oznacza to, że musi on poprowadzić je samodzielnie. Najczęściej do tego celu zatrudniane są osoby lub firmy zewnętrzne. Rodzaj szkolenia dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy musi zostać dostosowany do branży, ale i stanowiska. Jakie są rodzaje takich szkoleń i kiedy występuje konieczność ich powtórzenia?


Kiedy szkolenia BHP są obowiązkowe?

Przeprowadzenie szkolenia BHP jest konieczne jeszcze przed przystąpieniem nowego pracownika do wykonywania obowiązków. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy leży po stronie pracodawcy, stąd też konieczne jest poinformowanie zatrudnionych osób o specyfice stanowiska, jakie zajmują czy występującym ryzyku. Kluczowe będzie ponadto przekazanie informacji na temat tego, jak należy postępować w sytuacji zagrożenia. Tego rodzaju szkolenie nazywane bywa wstępnym. Jego przeprowadzenie nie jest konieczne w sytuacje, gdy nowo zatrudniony pracownik zajmował dotychczas takie samo stanowisko w poprzedniej firmie. Musi to być jednak udokumentowane stosownym zaświadczeniem. Ponadto, jeżeli pracownik przechodził szkolenie u dotychczasowego pracodawcy, a obecnie podpisuje jedynie nową umowę o pracę, także nie obejmuje go obowiązek wzięcia udziału w szkoleniu.

Szkolenia BHP- rodzaje
Szkolenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy można podzielić na trzy rodzaje. Zalicza się do nich:

   - Szkolenie wstępne- organizowane dla osób, które dopiero rozpoczynają pracę. Podczas jego trwania konieczne jest zapoznanie nowo zatrudnionych osób z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa.

   - Instruktaż stanowiskowy - dotyczy konkretnego stanowiska pracy. Zagadnienia, które go dotyczą dotykają bezpośrednio codziennych obowiązków i ewentualnych zagrożeń z nich wynikających. Szczególnie istotny, gdy pracownik ma kontakt z maszynami.

   - Szkolenia okresowe- obowiązkowe dla wszystkich pracowników niezależnie od branży. W większości przypadków zachodzi konieczność ich powtarzania co 5 lat.
Kto powinien przeprowadzić szkolenie BHP?

Takie szkolenie przeprowadzić mogą wyłącznie osoby do tego uprawnione. Najczęściej w tym celu zatrudnia się firmy zewnętrzne. Instruktaż może odbyć się w miejscu pracy bądź innym, wyznaczonym do tego miejscu. Podpisywane są na nim listy obecności. Zatrudniając pracowników należy więc pamiętać, jak istotne są szkolenia BHP Warszawa jest jednym z miast, gdzie funkcjonuje wiele firm specjalizujących się w ich organizacji. Wybierając je warto zwrócić uwagę na doświadczenie szkoleniowców oraz posiadane certyfikaty. Bezpieczeństwo pracowników powinno być zawsze najważniejsze. W przypadku, gdy zatrudniony pracownik nie przejdzie stosownego szkolenia, na pracodawcę może zostać nałożona kara finansowa.