Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
LUK STUDIO Pracownia Projektowa - Architektura

LUK STUDIO Pracownia Projektowa - Architektura

Pole膰 nas innym
PABART
PABART
Pracownia Architektoniczno-Budowlana Art Bart艂omiej Gontarczyk powsta艂a w wyniku rosn膮cego zapotrzebowania na rynku i od razu rozpocz臋艂a pr臋偶nie dzia艂a膰. Projektujemy budynki w zabudowie zagrodowej, budynki mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne, zamieszkania zbiorowego, u偶yteczno艣ci publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarcze, przemys艂owe i obiekty ma艂ej architektury.
Zajmujemy si臋 równie偶 adaptacj膮 projektów typowych oraz opracowywaniem projektów domów na w膮skie dzia艂ki.
Wspó艂pracujemy z firm膮 MTM STYL Sp. z o.o. i jeste艣my jej autoryzowanym partnerem - z ch臋ci膮 Pa艅stwu pomo偶emy w wyborze i nabyciu projektu gotowego z katalogów firmy. 

Z pasj膮, rzetelno艣ci膮 i profesjonalizmem realizujemy si臋 w opracowywaniu kompleksowych projektów zwi膮zanych ze wznoszeniem obiektów budowlanych.
Nasze ka偶de dzia艂anie to twórcza wspó艂praca do艣wiadczonych projektantów z uprawnieniami wszystkich bran偶 niezb臋dnych do zrealizowania danego przedsi臋wzi臋cia.
Jeste艣my elastyczni i nie boimy si臋 innowacji w budownictwie.

Z ch臋ci膮 pomagamy, doradzamy i u艂atwiamy  realizaj臋 marze艅 o w艂asnej przestrzeni.
Wszystkich, którzy chc膮 je spe艂ni膰 serdecznie zapraszamy do wspó艂pracy.
 
Pracownia Architektoniczno-Budowlana Art Bart艂omiej Gontarczyk oferuje:

- doradztwo przy zakupie dzia艂ki, nieruchomo艣ci;
- pomoc w uzyskaniu warunków mo偶liwo艣ci przy艂膮czenia do sieci wodoci膮gowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej, gazowej;
- uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, za艣wiadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
- pomoc w uzyskaniu map do celów projektowych;
- pomoc w wykonaniu bada艅 geotechnicznych lub dokumentacji geologiczno-in偶ynierskiej;
- wykonanie opinii b膮d藕 ekspertyzy technicznej z inwentaryzacj膮 istniej膮cych obiektów;
- uzyskanie opinii Konserwatora Przyrody;
- pomoc w uzyskaniu zgody na odst臋pstwo od przepisów w przypadku np. istniej膮cych budynków wpisanych do rejestru b膮d藕 ewidencji zabytków;
- uzyskanie opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
- realizacj臋 projektu (koncepcyjnego, przetargowego, budowlanego, wykonawczego, zamiennego, rewitalizacji, rozbiórki, adaptacji, zagospodarowania dzia艂ki lub terenu) nowego obiektu, modernizacji, remontu, rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniej膮cego budynku w zakresie wszystkich bran偶 ze wszystkimi uzgodnieniami oraz opracowaniem technologii i uzyskaniem pozwolenia na budow臋, pozwolenia wodno-prawnego i decyzji 艣rodowiskowej;
- wykonanie charakterystyki energetycznej obiektu;
- wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu;
- wykonanie wizualizacji;
- wykonanie projektu architektury zieleni;
- uzgodnienie dokumentacji przy艂膮czy oraz lokalizacji wjazdu na dzia艂k臋;
- nadzór autorski w trakcie trwania budowy;
- realizacj臋 dokumentacji powykonawczej;
- uzyskanie protoko艂ów bada艅 i sprawdze艅;
- pomoc w uzyskaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
- uzyskanie potwierdzenia odbioru wykonanych przy艂膮czy;
- pomoc w uzyskaniu o艣wiadcze艅 PIS, PIP, PSP;
- wykonanie 艣wiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu;
- pomoc w odbiorze technicznym obiektu i uzyskaniu pozwolenia na u偶ytkowanie obiektu budowlanego. 
Strona internetowa:www.pabart.pl
Wizyt贸wka:www.pabart.architekciwpolsce.pl
Adres e-mail:pabart@pabart.pl
Telefon:tel. +48 602 177 562
Ulica:Stanclika 7
Kod i miasto:96-300 呕yrard贸w
Wojew贸dztwo:Mazowieckie
Dodatkowe zdj臋cia